• Vizuální hodnocení svarových spojů plastových a ocelových potrubí, podle ČSN EN ISO 9712

  • Izolování a kontrola izolace potrubí uložených v zemi

  • Aktualizační semináře pro vyšší svářečský personál-technolog, technik

  • Výuka a zkoušky svařování ocelových, měděných a plastových materiálů.
    • termín: čtrnáctidenní cyklyNabízené akce budou zahájeny za předpokladu naplněnosti kurzů.
Své požadavky na proškolení pracovníků v rámci nabídky můžete směřovat na naše kontaktní adresy.
Upřesněné termíny a ceny akcí budou zasílány na základě zaslání Vaší objednávky.


Název školení:
Předpokládaný termín:
Příjmení, jméno, titul:
Firma/společnost (obchodní jméno):


Adresa (sídlo):
PSČ:E-mail:
Tel.:Fax
IČ:DIČ:
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této objednávce byly použity pro účely školení. Na dobu neurčitou bude adresa uložena do databáze účastníků vzdělávacích akcí M+M Perfektsvar s.r.o. a ČSSP pro případné zasílání dalších informací v oboru vzdělávání a svařování.
...............................................
podpisVytištěný a vyplněný objednávkový formulář odešlete na kontaktní adresu firmy M+M Perfektsvar s.r.o.

Verze pro tisk
- ZDE -Copyright 2019 © M+M Perfektsvar s.r.o.                                                                                                                                                                                                                           All rights reserved.