Česká společnost pro svařování produktů (ČSSP) byla založena jako profesní společenstvo a vznikla z iniciativy odborných subjektů v oboru plastů pro řešení problematiky svařování plastů.
S účinností od července 2001 platí TPG 927 05 „Kurzy pro svařování a lepení plastů“, v lednu 2003 vyšly soubory odvětvových norem vodního hospodářství, normy schválili: ČSSP, GAS .s.r.o., Hydroprojekt CZ, a.s. Praha, Technická normalizační komise TNK 94 Vodárenství, Technická normalizační komise TNK 95 Kanalizace, Ministerstvo zemědělství Č.R., odbor vodovodů a kanalizací, sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK).

Pro svařování platí TNV 75 55 17, jako doklady jsou vystavované svářečské průkazy a osvědčení s celostátní platností .


Kurz Z - U/2.2.7.31
 • 4 denní kurz pro svařování desek tloušťky 3 - 10 mm z materiálu PP, horkým plynem kulatou tryskou a rychlodýzou

Kurz Z-U/2.2.7.31, Z-U/3.2.7.31
 • 5 denní kurz pro svařování desek tloušťky 3 - 10 mm z materiálu PP, PE horkým plynem kulatou tryskou a rychlodýzou

Kurz Z - U/2.2.8.32
 • 4 denní kurz pro svařování desek tloušťky nad 10 mm z materiálu PP, horkým plynem extrudérem

Kurz Z-U/2.2.8.32, Z-U/3.2.8.32
 • 5 denní kurz pro svařování desek tloušťky nad 10 mm z materiálu PP, PE horkým plynemm extrudérem

Kurz kombinovaný Z-U/2.2.7.31, Z-U/2.2.8.32
 • 6 denní kurz pro svařování desek tloušťky od 3 - 10 mm z materiálu PP, horkým plynem kulatou tryskou, rychlodýzou a nad 10mm z materiálu PP horkým plynem extrudérem

Kurz kombinovaný Z-U/ Z-U/2.2.7.31, Z-U/3.2.7.31, Z-U/2.2.8.32, Z-U/3.2.8.32
 • 8 denní kurz pro svařování desek tloušťky 3 - 10 mm z materiálu PP, PE horkým plynem kulatou tryskou, rychlodýzou a nad 10 mm z materiálu PP, PE, horkým plynem extrudérem

Rozšiřovací kurzy Z-U/
 • 2 až 3 denní kurz pro rozšíření rozsahu oprávnění pro druh materiálu, metodu svařování nebo rozsah oprávnění pro tl. materiálu
  Podmínka: platný průkaz s konkrétním rozsahem oprávnění.

Kurz Z-U/2.1.1.12
 • 3 denní kurz pro polyfúzní svařování trubek pro rozvod vody z materiálu PP do ø 40 mm

Kurz Z-U/2.1.1.12 + Z-U/2.1.2.12
 • 4 denní kurz pro polyfúzní svařování trubek pro rozvod vody z materiálu PP od ø 16 do ø 110 mm.

Rozšiřovací - kurz Z-U/2.1.2.12
 • 2 denní kurz pro polyfúzní svařování trubek pro rozvod vody z materiálu PP od ø 50 do ø 110 mm.
  Podmínka: vlastnění platné osvědčení Z - U / 2.1.1.12

Kurz Z-U/3.1.3.11
 • 4 denní kurz pro svařování trubek z materiálu PE, (PB) od ø 20 do ø315 pro rozvod vody metodou na tupo

Kurz Z-U/3.1.3. 21/22
 • 4 denní kurz pro svařování trubek z materiálu PE, (PB) od ø 20 do ø 315 pro rozvod vody pomocí elektrotvarovek

Kurz Z-U/3.1.3.11, Z -U/2.1.1.12, Z-U/2.1.2.12 Z-U/3.1.3. 21/22
 • 6 denní kombinovaný kurz pro svařování trubek a tvarovek z materiálu PP, PE(PB), určených pro výstavbu domovních a venkovních rozvodů vody a teplovodů, TUV, kanalizačních potrubí a přípojek z plastů je vhodný pro pracovníky ve vodárenství.

Kurz Z-U/3.1.4.11, Z-U/3.1.3. 21/22
 • 5 denní kurz pro svařování plynovodů a přípojek z materiálu PEHD, metodou na tupo a elektrotvarovkami do DN 315
  kurz je nutný pro přípravný kurz na zkoušku C-U/P.t.e.

Kurz Z-U/3.1.3.11, Z-U/2.1.1.12, Z-U/2.1.2.12, Z-U/3.1.3. 21/22, Z-U/2.2.7.31, Z-U/2.2.8.32
 • 10 denní kombinovaný kurz pro svařování trubek, tvarovek a desek z materiálu PP, PE, (PB), určených pro výstavbu domovních a venkovních rozvodů vody a teplovodů, TUV, kanalizačních potrubí a přípojek z plastů je vhodný pro pracovníky ve vodárenství.

Periodické přezkoušení TNV 755517
 • 1 denní zkouška polyfúzního svařování
  Podmínka: vlastnící svářečský průkaz Z-U/2.1.1.12 popřípadě Z-U/2.1.2.12
  Doklad: prodloužení platnosti oprávnění.

Periodické přezkoušení pro dvě zkoušky (TPG 92705 a TNV 775517)
 • 2 denní zkouška dle TPG 92705 a TNV 755517 pro svářeče s více zkouškami
  Podmínka: vlastnící svářečský průkaz (platnost do 6 měsíců)
  Doklad : prodloužení platnosti oprávnění.

Periodické přezkoušení pro 3 a více zkoušek (TPG 92705 a TNV 775517)
 • 3 denní přezkoušení pro svářeče plastů vlastnící svářečský průkaz
  Doklad: Prodloužení platnosti oprávnění.

Montáž rozvodů pomocí lisovaných fitinek
 • Zaškolovací kurz pro rozvody vody a topení na materiálu fy.REHAU PEXa.

Jiné zkoušky dle TPG 927 05 nebo TNV 755517 je možné dohodnout na kontaktní adrese.Zkoušky odborné způsobilosti C-U/P.t.e - metoda na tupo, elektrotvarovkou
 • 4 denní přípravný kurz a zkouška svářeče plynovodů z plastů.

Zkoušky odborné způsobilosti C-U/P.t.e.x- na tupo PEHD a elektrotvarovkou síťovaný PEXa.
 • 4 denní přípravný kurz a zkouška svářeče plynovodů z plastů.

Zkoušky odborné způsobilosti C-U/P.t – metoda na tupo
 • 4 denní přípravný kurz a zkouška svářeče plynovodů z plastů.

Zkoušky odborné způsobilosti C-U/P.e – metoda elektrotvarovkou
 • 4 denní přípravný kurz a zkouška svářeče plynovodů z plastů.

Periodické přezkoušení dle TPG 927 04


Zkoušky odborné způsobilosti C-U/P.t.e - metoda na tupo, elektrotvarovkou
 • 3 denní přípravný kurz a zkouška svářeče plynovodů z plastů.
  Doklad: schvalovací zkouška svářeče, vlastní platný průkaz.

Zkoušky odborné způsobilosti C-U/P.t – metoda na tupo
 • 3 denní přípravný kurz a zkouška svářeče plynovodů z plastů.
  Doklad: schvalovací zkouška svářeče, vlastní platný průkaz.

Zkoušky odborné způsobilosti C-U/P.e – metoda elektrotvarovkou
 • 3 denní přípravný kurz a zkouška svářeče plynovodů z plastů.
  Doklad: schvalovací zkouška svářeče, vlastní platný průkaz.

Zkoušky odborné způsobilosti C-U/P.t.e.x - na tupo PEHD a elektotvarovkou síťovaný PEXa.
 • 3 denní přípravný kurz a zkouška svářeče plynovodů z plastů.
  Doklad: schvalovací zkouška svářeče, vlastní platný průkaz.

Vystavení průkazu a osvědčení po zkoušce C-U/ dle TNV 755517


Jiné typy zkoušek, popřípadě rozšíření, dle TPG 927 04, je možné dohodnout na kontaktní adrese.Copyright 2019 © M+M Perfektsvar s.r.o.                                                                                                                                                                                                                           All rights reserved.